logo
Iznos mjesečne netto plaće
6,000
7,000
8,000
9,000
10,000
11,000
 
10% 5,052 HRK
90% 10,955 HRK
Plaće mogu varirati ovisno o pozicijama, vrijednost koja je navedena je indikativna.

Odaberite poziciju na kojoj radite i sudjelujete u istraživanju.

Asistent za ljudske resurse

4 365 - 8 191 HRK

HR Business Partner

5 624 - 13 390 HRK

Specijalist za edukaciju zaposlenika

4 870 - 9 714 HRK

Specijalist za ljudske potencijale

5 177 - 8 625 HRK

Voditelj ljudskih resursa

5 324 - 13 938 HRK