logo
Iznos mjesečne netto plaće
6,000
7,000
8,000
9,000
10,000
11,000
 
10% 5,099 HRK
90% 11,362 HRK
Plaće mogu varirati ovisno o pozicijama, vrijednost koja je navedena je indikativna.

Odaberite poziciju na kojoj radite i sudjelujete u istraživanju.

Asistent za ljudske resurse

4 323 - 8 339 HRK

HR Business Partner

5 941 - 14 757 HRK

Specijalist za edukaciju zaposlenika

5 234 - 10 366 HRK

Specijalist za ljudske potencijale

5 067 - 8 961 HRK

Voditelj ljudskih resursa

5 347 - 14 247 HRK