logo
Iznos mjesečne netto plaće
4,000
5,000
 
10% 3,098 HRK
90% 5,467 HRK
Plaće mogu varirati ovisno o pozicijama, vrijednost koja je navedena je indikativna.

Odaberite poziciju na kojoj radite i sudjelujete u istraživanju.

Bicikalno mehaničar

Cvjećar/Aranžer

2 776 - 4 525 HRK

Frizer

2 753 - 4 339 HRK

Kozmetičar

2 731 - 5 200 HRK

Pediker/Maniker

2 985 - 4 438 HRK

Serviser

3 544 - 7 469 HRK

Točioc goriva na benzinskim crpkama

3 397 - 5 060 HRK

Vodoinstalater

3 620 - 6 521 HRK

Zlatar

2 957 - 7 101 HRK