logo
Iznos mjesečne netto plaće
4,000
5,000
 
10% 2,990 HRK
90% 5,409 HRK
Plaće mogu varirati ovisno o pozicijama, vrijednost koja je navedena je indikativna.

Odaberite poziciju na kojoj radite i sudjelujete u istraživanju.

Bicikalno mehaničar

Cvjećar/Aranžer

2 759 - 4 517 HRK

Frizer

2 658 - 4 315 HRK

Kozmetičar

2 636 - 5 255 HRK

Pediker/Maniker

2 831 - 4 543 HRK

Serviser

3 221 - 7 422 HRK

Točioc goriva na benzinskim crpkama

3 160 - 4 978 HRK

Vodoinstalater

3 597 - 6 343 HRK

Zlatar

2 957 - 7 101 HRK