logo
Iznos mjesečne netto plaće
5,000
6,000
7,000
8,000
 
10% 3,797 HRK
90% 8,447 HRK
Plaće mogu varirati ovisno o pozicijama, vrijednost koja je navedena je indikativna.

Odaberite poziciju na kojoj radite i sudjelujete u istraživanju.

Aktuar

6 392 - 15 519 HRK

Sigurnost likvidator

4 448 - 6 323 HRK

Zastupnik u osiguranju

3 314 - 7 446 HRK