logo
Iznos mjesečne netto plaće
5,000
6,000
7,000
 
10% 4,585 HRK
90% 7,430 HRK
Plaće mogu varirati ovisno o pozicijama, vrijednost koja je navedena je indikativna.

Odaberite poziciju na kojoj radite i sudjelujete u istraživanju.

Carinik

4 414 - 6 708 HRK

Inspektor

6 013 - 8 308 HRK

Referent

3 871 - 6 416 HRK

Savjetnik

4 891 - 8 662 HRK

Stručni suradnik

4 748 - 7 657 HRK