logo
Iznos mjesečne netto plaće
5,000
6,000
7,000
 
10% 4,430 HRK
90% 7,346 HRK
Plaće mogu varirati ovisno o pozicijama, vrijednost koja je navedena je indikativna.

Odaberite poziciju na kojoj radite i sudjelujete u istraživanju.

Carinik

3 980 - 6 676 HRK

Inspektor

5 814 - 8 299 HRK

Referent

3 784 - 6 336 HRK

Savjetnik

4 714 - 8 594 HRK

Stručni suradnik

4 627 - 7 604 HRK