logo

Kako funkcionira istraživanje MojaPlaća?


MojaPlaća je web stranica na kojoj je moguće dobiti usporedbu plaća za više od 300 radnih mjesta. Popis radnih mjesta daje prikaz tržište rada u Republici Hrvatskoj i stalno se ažurira.

Istraživanje o visini plaća MojPosao provodi od 2005. , a od 2012. godine radi na novoj platformi tvrtke Profesia iz Slovačke. Autor metodologije stjecanja, prikupljanja i obrade podataka u istraživanju i njihovog vrednovanja je tvrtka Alma Career Croatia d.o.o. Ista metoda prikupljanja podataka putem portala o plaćama je pokrenuta i u  drugim zemljama te na međunarodnom portalu Paylab.com.

Ciljna skupina portala su ljudi na tržištu rada koji žele usporediti svoje plaće i tvrtke koje se brinu o pravednim plaćama svojih zaposlenika.

1. Ulazni podaci

Osobe na tržištu rada imaju mogućnost dobiti usporedbu svojih plaća s plaćama drugih zaposlenika na istom radnom mjestu i u istoj regiji. Svatko tko u upitniku navede da radi na odabranom radnom mjestu barem neko vrijeme postaje ispitanik te će besplatno dobiti usporedbu plaće s prosjekom referentnog uzorka. Uzorak su izradili drugi ispitanici prema popunjenom radnom mjestu i regiji. Ako ispitanik navede da ne radi na odabranom radnom mjestu, on nije ispitanik.

Podaci svakog ispitanika vrijede godinu dana te se uneseni podaci neće niti na koji način narušiti. Svi podaci u istraživanju o plaći su anonimni. Postupak prikupljanja i obrade podataka mora u potpunosti biti u skladu s direktivom GDPR o obradi osobnih podataka.

U hrvatskom istraživanju o plaćama prikupljaju se podaci o neto plaćama, a od ispitanika se traži da unesu svoje plaće u pogledu punog radnog opterećenja. Stoga, istraživanje ne sadrži bilo kakve bonuse za samostalno zaposlene ili druge oblike radnog opterećenja.

2. Izlazni rezultati

Prije stvarnih izračuna, uzorak podataka se "čisti". Kao prvo ekstremne vrijednosti se filtriraju, kao npr. plaća od 100 kuna/mjesečno ili 10 milijuna kuna/mjesečno. Drugi korak čišćenja baze podataka je otkrivanje dvostrukih upitnika i ekstrema. Ekstremi se definiraju konkretno za pojedinačna radna mjesta s obzirom na regiju (područje glavnog grada, izvan područja glavnog grada). Metodologija otkrivanja ekstremnih podataka (rezanje podataka) temelji se na gruboj procjeni parametara teoretske raspodjele plaća na radnom mjestu prema regiji.

Podaci o plaći iz upitnika koji su prošli kroz proces čišćenja, ulaze u skup podataka za regresijski model.

3. Regresijski model

Istraživanjem o plaći se izračunavaju ukupne i osnovne plaće kvantitativnom regresijom. U obzir se uzimaju poveznice između radnih mjesta, regija, veličina poduzeća, obrazovanja, prakse i dobi. Ovom dokazanom metodom se omogućuje procjena plaće čak kod malog broja ispitanika u željenom uzorku.

Regresijskim modelom izračunavaju se vrijednosti plaća na razini radnog mjesta, ukoliko za to postoji najmanje 10 ispitanika u tom skupu podataka. Prema zadanim postavkama, ispitan je određeni broj ispitanika na nekom radnom mjestu u proteklih 12 mjeseci, ali ako je on manji, u obzir se uzimaju podatci tijekom proteklih 24 ili, ovisno o slučaju, 36 mjeseci.

U izlaznim rezultatima iz regresijskog modela razlikuju se ove veličine poduzeća:

 • mala (do 50 zaposlenika)
 • srednja (51 - 249 zaposlenika)
 • velika (250 zaposlenika i više)

U pogledu razine obrazovanja razlikujemo:

 • niža razina od završene gimnazije, gdje su također obuhvaćeni i ispitanici sa završenom srednjom školom ili školom za strukovnu obuku
 • završena gimnazija gdje su također obuhvaćeni i ispitanici sa završenim strukovnim obrazovanjem stečenim nakon gimnazije
 • sveučilišno obrazovanje, tu spadaju ispitanici sa svim razinama sveučilišnog obrazovanja

Radno iskustvo u regresijskom modelu ima tri razine:

 • mlađi (do 2 godine radnog iskustva)
 • srednji (3-5 godina radnog iskustva)
 • stariji (više od 6 godina radnog iskustva)

4. Estimacijski model - Model procjene

Postoji posebna metoda procjene plaća tamo gdje nije moguće primijeniti regresivni model. Ako nema dovoljno podataka za regresijski model, podaci o plaći procjenjuju se pomoću modela procjene. Ovaj model daje kvalificiranu procjenu raspona plaća za radno mjesto. Model procjene ima svoja ograničenja: podaci po regijama se ne mogu prikazati i nije moguće izračunati osnovnu plaću za to radno mjesto. Slično tome, kao i kod regresivnog modela, i financijske i nefinancijske koristi izračunavaju se pomoću klasične statistike prikupljenih podataka.

5. U kojim slučajevima nije moguće prikazati rezultate

Unatoč primjeni Regresijskog i estimacijskog modela može se dogoditi da nije moguće prikazati podatke o plaći za određeno radno mjesto. To se događa u situacijama u kojima ima premalo ispitanika, pa se stoga procjena plaće regresijskim modelom ocjenjuje kao nepouzdana.

6. Izlazni rezultati za ispitanike

Osnovne informacije iz istraživanja MojaPlaća  je nacionalna prosječna plaća na radnom mjestu.  Nakon popunjavanja upitnika za usporedbu plaća, korisnik dobiva besplatnu usporedbu plaća - bilo da se radi o očekivanoj ili realnoj plaći. Izlazni rezultati se prikazuju izravno na internetskoj stranici.

7. Izlazni rezultati za tvrtke

Klijenti, odnosno tvrtke imaju mogućnost kupnje izvještaja.  U Izvještaju se u obzir uzima ne samo radno mjesto i regija, nego i zahtjevi za radnim iskustvom te veličina tvrtke. Izvještaj pruža sažetak i osnovni pregled nagrađivanja na odabranom radnom mjestu, ali za razliku od izvještaja za ispitanike, također u odnosu na  druge odabrane parametre. Izlazni rezultati pokazuju osnovnu i ukupnu plaću, pored prosječne vrijednosti moguće je vidjeti raspodjelu plaće izražavanjem osnovnih percentila:

1. decil - 10% zaposlenika zarađuje manje od dane vrijednosti
1. kvartil - 25% zaposlenika zarađuje manje od dane vrijednosti
medijan - polovica zaposlenika zarađuje manje/više od dane vrijednosti
3. kvartil - 25% zaposlenika zarađuje više od dane vrijednosti
9. decil - 10% zaposlenika zarađuje više od dane vrijednosti

Situacija na tržištu rada se također može prikazati i kroz grafikon podjele ispitanika u platne razrede.  Ovaj grafikon će prikazati koji postotak zaposlenika se može naći u jednom od deset platnih razreda za odabrani uzorak.

Izvještaj sadrži i osnovne percentile ukupne plaće prema pojedinim pokazateljima:

 • prema radnom iskustvu,
 • prema obrazovanju,
 • prema regijama
 • prema veličini tvrtke
 • prema starosti

i to uvijek u odnosu na ostale unesene kriterije.

Svi gore navedeni podaci u Izvještaju se dobivaju iz Regresijskog modela. Pomoću standardne statistike koja se temelji na podacima ispitanika možemo izračunati udio ispitanika koji raspolažu danim nefinancijskim pogodnostima. To se može prikazati ako u uzorku ima najmanje 10 ispitanika.

Na isti način se može ocijeniti koji dio ispitanika dobiva dani sastavni element (komponentu) plaće:  varijabilni dio plaće, 13. plaću, godišnju nagradu i koji je srednji iznos tih sastavnih dijelova plaće. Ove se vrijednosti mogu prikazati ako u uzorku ima najmanje 5 ispitanika, a koji u obzir uzima odabrano radno mjesto, regiju, radno iskustvo, obrazovanje i veličinu tvrtke.

Izvještaj se može kupiti online putem Paypal-a, fakture ili kreditne kartice. U tom se slučaju PDF izlazna datoteka automatski šalje na e-mail adresu koja je unesena u narudžbu. Ukoliko klijent zatraži kupnju dotičnog izvještaja s računom, cijeli proces eksportiranja izvještaja i slanje fakture može potrajati do dva radna dana.

8. Alat za izračun plaće

Klijenti imaju također mogućnost kupnje Alata za izračun plaće kojim dobiva pristup online alatu u kojem može potražiti podatke o plaći korištenjem dva modula:

a)      usporedba plaće
b)      utvrđivanje plaće

Izlazni rezultati se mogu spremiti za daljnji rad s njima ili se mogu eksportirati u PDF i CSV datoteke.

Da biste kupili pristup online Alatu, molimo obratite se na adresu [email protected]

9. Prilagođena analiza za tvrtke

Istraživanje plaća MojaPlaća omogućuje izvoz podataka na temelju različitih kriterija, a koji se često koristi za potrebe medija. Prikupljeni podaci i fleksibilnost sustava nude mogućnost dostavljanja tvrtkama različite analize prilagođene upravo njima. Kako biste dobili informacije o takvoj analizi, molimo obratite se na adresu [email protected].

Visoka posjećenos stranice MojaPlaća i naša metodologija prikupljanja podataka se također koriste za analizu istraživanja tržišta za različite teme s mogućnošću ciljanja specifičnih ciljnih skupina. Poslodavci imaju priliku gledati svoje poslovanje kroz oči drugih ljudi, čime dobivaju vrijedne informacije bitne za strateške odluke u kratkom vremenu.  Kako bi dobili više informacija, molimo posjetite Paylab Data Research.


Usporedite svoju plaću

Besplatna personalizirana usporedba plaća.

Pristupite istraživanju plaća