logo
Iznos mjesečne netto plaće
5,000
6,000
7,000
8,000
 
10% 4,081 HRK
90% 7,832 HRK
Plaće mogu varirati ovisno o pozicijama, vrijednost koja je navedena je indikativna.

Odaberite poziciju na kojoj radite i sudjelujete u istraživanju.

Električar

3 869 - 7 572 HRK

Elektroinstalater

3 897 - 7 270 HRK

Elektromehaničar

3 622 - 7 120 HRK

Elektromonter

3 685 - 7 834 HRK

Elektroničar

4 255 - 7 263 HRK

Elektrotehničar

4 005 - 7 841 HRK

Projektant (konstruktor)

5 187 - 9 557 HRK