logo
Iznos mjesečne netto plaće
5,000
6,000
7,000
8,000
 
10% 4,038 HRK
90% 7,967 HRK
Plaće mogu varirati ovisno o pozicijama, vrijednost koja je navedena je indikativna.

Odaberite poziciju na kojoj radite i sudjelujete u istraživanju.

Električar

3 787 - 7 596 HRK

Elektroinstalater

3 982 - 7 587 HRK

Elektromehaničar

3 646 - 7 296 HRK

Elektromonter

3 737 - 7 813 HRK

Elektroničar

4 040 - 7 356 HRK

Elektrotehničar

4 013 - 7 935 HRK

Projektant (konstruktor)

5 020 - 10 009 HRK