Basic rezultati su dostupni u sučelju

Professional rezultati se automatski šalju na mail adresu u PDF formi

Premium analiza generirana od strane našeg tima analitičara

Usluga se ne naplaćuje

Pogledaj analizu

757 HRK Uključen PDV

Naruči

Cijena prema dogovoru

Naruči
Analiza plaće prema:
 • županiji
Analiza plaće prema:
 • županiji
 • obrazovanju
 • radnom iskustvu
 • veličini tvrtke
 • djelatnosti tvrtke
Analiza plaće prema:
 • županiji
 • obrazovanju
 • radnom iskustvu
 • veličini tvrtke
 • djelatnosti tvrtke

Specifični kriteriji:
 • županiji
 • radnom iskustvu
Ukupna plaća Ukupna plaća i njene komponente
Distribucija odgovora ispitanika
Sadržaj analize prema dogovoru
Prosječna plaća Prosječna plaća i svi osnovni percentili (prvi decil, prvi kvartil, medijan, treći kvartil i deveti decil)
Detaljni pregled svih 16 nefinancijskih beneficija
Analiza financijskih beneficija
Informacije o kompanijama u uzorku Informacije o kompanijama u uzorku
Usporedba visine plaća s konkurencijom
E-mail i telefonska podrška
Usluga se ne naplaćuje 757 HRK Uključen PDV Cijena prema dogovoru
Pogledaj analizu Primjer izvještaja → Naruči Primjer izvještaja → Naruči