logo

Žene nisu sklone pregovarati o početnoj plaći

cover image

Novo izvješće pokazuje da žene nisu voljne na vlastitu inicijativu razgovarati o plaći na novom poslu.

Nije tajna da postoji razlika u visini plaće između muškaraca i žena. Prema posljednjim podacima servisa MojaPlaća u trećem i četvrtom kvartalu 2014. godine (kada je prosječna mjesečna neto plaća u Hrvatskoj iznosila 5.442 kune) muškarci su imali u prosjeku 11% višu plaću od žena.


Međutim, jedan do razloga zbog čega postoji ovakva razlika možda leži i u rezultatima istraživanja koje je pokazalo da nejednakost počinje već prilikom prvog razgovora za posao. Naime, čini se kako su, za razliku od muškaraca, žene manje sklone pregovarati o visini svoje plaće.


Rezultati se temelje na studiji Monash Sveučilišta u Australiji, koje je promatralo ponašanje 2.500 kandidata koji su se prijavili za radnu poziciju Asistenta u administraciji, raspisanu na području devet različitih američkih gradova. Konkretno, na sveučilištu su proučavali kako su ženski i muški kandidati pristupili oglasu i razgovoru za posao.


Studija je pokazala da su žene općenito bile manje spremne pregovarati o početnoj plaći, osim ako poslodavac sam nije pokrenuo tu temu, dok su muškarci inicirali pregovore čak i kada je poslodavac jasno definirao iznos početne plaće. 


Za razliku od muškaraca, žene su bile spremne pregovarati o plaći samo u slučajevima kada je poslodavac izričito dao do znanja da je' plaća za radnu poziciju 17.60 dolara po satu', ali da je 'otvoren za pregovore'.


Jednako tako, zanimljiv je podatak da su žene bile spremnije pregovarati o visini početne plaće putem maila nego kroz razgovor 'licem u lice'.


Treba imati na umu da se ova analiza odnosi samo na ponašanje žena prilikom pregovaranja o početnoj plaći. Spremnost na pregovaranja o povišici i promaknuću razlikovat će se pak ovisno o tome koliko dugo žena radi u određenoj kompaniji.