Basic

rezultati su dostupni u sučelju

Professional

rezultati se automatski šalju na mail adresu u PDF formi

Premium

analiza generirana od strane našeg tima analitičara

Usluga se ne naplaćuje

Pogledaj analizu

590 HRK bez PDV-a

Naruči

Cijena prema dogovoru

Naruči
Analiza plaće prema:
 • županiji
Analiza plaće prema:
  • županiji
  • obrazovanju
  • radnom iskustvu
  • veličini tvrtke
  • dobna skupina
Analiza plaće prema:
  • županiji
  • obrazovanju
  • radnom iskustvu
  • veličini tvrtke
  • dobna skupina

Specifični kriteriji:
 • županiji
 • radnom iskustvu
Ukupna plaća Ukupna plaća i njene komponente
Distribucija odgovora ispitanika
Sadržaj analize prema dogovoru
Prosječna plaća Prosječna plaća i svi osnovni percentili (prvi decil, prvi kvartil, medijan, treći kvartil i deveti decil)
Detaljni pregled svih 16 nefinancijskih beneficija
Analiza financijskih beneficija
Informacije o kompanijama u uzorku Informacije o kompanijama u uzorku
Usporedba visine plaća s konkurencijom
E-mail i telefonska podrška
Usluga se ne naplaćuje 590 HRK bez PDV-a Cijena prema dogovoru
Pogledaj analizu Primjer izvještaja → Naruči Primjer izvještaja → Naruči