logo

Kako odgovoriti na pitanje o plaći?

Na nedavno održanom treningu namijenjenom mladim nezaposlenim ljudima, dotaknuli smo se i „the“ pitanja – o plaći. Kako odgovoriti? Kako se postaviti? U kojem trenutku posloprimac treba priupitati, ako poslodavac već nije? Kako se ne „podcijeniti“ ili „precijeniti“?

U većini slučajeva, pitanje plaće doći će na red kad poslodavac iskaže ozbiljan interes za zapošljavanjem kandidata kojem to pitanje postavlja. Pokrenete li Vi pitanje plaće već na prvom, uvodnom razgovoru (uz dodatna, poput „što je s godišnjim", „imam kuću na moru pa mi treba mjesec dana godišnjeg, ionako je to period kada nema puno posla" i slično...) - sasvim sigurno ćete primijetiti tri bore mrštilice na čelu ispitivača. I nemojte se čuditi ako Vas više ne zovu za daljnje razgovore.

Da se razumijemo: to pitanje je sasvim legitimno, samo je pitanje kada, u kojem trenutku tijekom procesa selekcije i na koji način ćete ga postaviti, ukoliko Vas sam poslodavac nije pitao „Koliku plaću očekujete?". U procesu pripreme za javljanje na oglašeno radno mjesto, imali ste prilike istražiti kako se kreću plaće u toj grani industrije, kod konkurenata i kod te tvrtke u koju se javljate. Ako ste se dobro pripremili, poznat Vam je okvir u kojeg ćete se uklapati, bez puno velikih iznenađenja.

Dočekate li, dakle, u selekcijskom postupku taj trenutak kad poslodavac Vas pita za koliku ste plaću spremni raditi ponuđeni posao, onda trebate znati da ste u užem krugu, i da je to pitanje prilika i samom poslodavcu da sazna može li Vas sebi „priuštiti". Zato, pažljivo! Znamo da je to trenutak kada, iako ste imali vrlo izgledne šanse da Vas zaposle, možete „zaribati" sve. Lagano, s osjećajem, ali pripremljeno!

Kako biste se još bolje pripremili, evo nekoliko pitanja i opcija odgovora:

Pitanje: Koliku plaću očekujete?

Odgovor 1: Na prethodnom poslu zarađivala sam 3.000 kuna neto, plus mjesečne bonuse po ostvarenom prometu. To je minimum, a očekujem barem 20% više. (Nije dobar odgovor.)

Odgovor 2: Zaista mi je potrebno još dodatnih informacija o samim zadacima na ovom radnom mjestu, prije no što mogu odgovoriti na ovo pitanje. Možemo li prvo proći kroz cjelovit opis radnog mjesta, uključivo radne zadatke koji mu pripadaju? Nakon toga, svakako mi recite koji su okviri plaća/platni razredi/sistematizacijom predviđeni iznosi za ovo radno mjesto? (Dobar odgovor.)

Odgovor 3: (protupitanje) Prije no što odgovorim na ovo pitanje, možete li mi, molim Vas, reći kolika je uobičajena plaća za nekog tko ima slično radno iskustvo/stručnu spremu/kompetencije/ kao ja? (Dobar odgovor.)

Pitanje: Koji je nivo plaće presudan da se odlučite raditi kod nas?

Odgovor 1: Koliko mi je poznato iz informacija kojima raspolažem o plaćama u ovoj branši, to su plaće koje se kreću između 6.000-8.000 kuna neto. Da li je to razina na koju ste i Vi mislili, ili je kod Vas raspon drugačiji? (Dobar odgovor ako traže da Vi date okvire.)

Odgovor 2: Držim da za kvalitetan odgovor na ovo pitanje trebam znati više o rasponu plaća koje su moguće za ovo radno mjesto, o mogućnostima napredovanja, kao i o cijelom paketu kojeg nudite, prije no što odgovorim na ovo pitanje. Možete li mi, molim, pružiti ove dodatne informacije prije nego što očekujete moj odgovor? (Dobar odgovor kojim „vraćate" lopticu i tražite dodatne informacije.)

Pitanje: Kolika Vam je bila plaća na prethodnom radnom mjestu?

Odgovor 1: Zaista je vrlo teško uspoređivati moju zadnju plaću s ovim radnim mjestom iz više razloga, jedan od kojih je i taj što nemam dovoljno informacija o cijelom paketu kojeg nudite. Vjerujem da se možemo kasnije vratiti na ovu temu, nakon Vašeg predstavljanja svih elemenata, od kojih plaća nije jedini i isključivi faktor. (Dobar odgovor.)

Odgovor 2: Situacija u kojoj sam bila na prethodnom radnom mjestu sasvim se razlikuje od ove o kojoj danas razgovaramo. Svjesno sam pristala na nižu plaću od očekivane, iz razloga što sam u paketu imala i regulirano dodatno zdravstveno osiguranje najvišeg stupnja, što mi je u toj životnoj fazi odgovaralo. Voljela bih znati koji je cjelovit paket kojeg Vi nudite, kako bih Vam mogla dati primjeren odgovor. (Dobar odgovor.)

Kao što vidite, u nekim od odgovora sadržana je odgoda izravnog odgovora do trenutka kada raspolažete svim potrebnim informacijama. Kad budete imali na raspolaganju cijeli „paket", od onog što Vam daju, do onog što se od Vas očekuje, tad možete procijeniti koja bi plaća bila ona naknada za dobar rad, kojoj Vi težite i koju Vi očekujete, u realnim okvirima.

U čemu je „kvaka 22"? U tome što ne možete pregovarati ako nemate ponudu na stolu, zar ne?